• ของขวัญจากธรรมชาติ

  สะสมคะแนนเพื่อเลือกรับของขวัญตามความต้องการผิวที่คุณชื่นชอบ

  Tier 1
  18,000 – 29,999 คะแนน

  Mega-mushroom Treatment Lotion 100 มล.
  GinZing Oil-Free Gel Moisturizer 30 มล.


  รวมมูลค่า 2,150 บาท

  Tier 2
  30,000 – 49,999 คะแนน

  Check & Balances Frothy Face Wash 150 มล.
  Mega-Mushroom Relief & Resilience Fortifying Emulsion 100 มล.
  Peace of Mind 15 มล.


  รวมมูลค่า 3,900 บาท

  Tier 3
  50,000 – 89,999 คะแนน

  Mega-mushroom Face Serum 30 มล.
  Mega-mushroom Treatment Lotion 100 มล.
  GinZing Mask 75 มล.


  รวมมูลค่า 6,000 บาท

 • Tier 4
  90,000 – 139,999 คะแนน

  Mega-mushroom Skin Relief Face Cleanser 150 มล.
  Mega-mushroom Restorative Skin Concentrate 30 มล.
  Mega-mushroom Soothing Cream 50 ม.ล.
  Drink up Overnight 50 มล.
  Ginger Souffle Whipped Body Cream 200 มล.


  รวมมูลค่า 10,650 บาท

  Tier 5
  140,000 คะแนนขึ้นไป

  Plantscription Multi-powered Youth Serum 50 มล.
  Platscription Powerful Lifting Cream 50 มล.
  Mega-mushroom Treatment Lotion 200 มล.
  Plantscription Power Anti-aging Power Eye Cream 15 มล.
  Ginger Souffle Whipped Body Cream 200 มล.
  Platscription Anti-aging Cleanser 150 มล.

  รวมมูลค่า 15,550 บาท

 • ทุกการช้อป 1 บาท รับทันที 1 คะแนน!

     ข้อกำหนดและเงื่อนไข

   - สามารถสะสมและรวมคะแนนจากเคาน์เตอร์ ORIGINS ทุกสาขา เฉพาะในห้างสรรพสินค้าเท่านั้น ทั้งนี้ไม่รวมการสั่งซื้อผ่านช่องทาง Online, EVEANDBOY, Sephora, KIS และร้านค้าปลอดภาษีใดๆ
   - คะแนนสะสมที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 สามารถใช้แลกรับของรางวัลภายในช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น
   - ไม่สามารถยกยอดคะแนนสะสมที่เกิดขึ้นในปี 2566 ไปใช้สะสมร่วมกับปีถัดไปได้
   - คะแนนสะสมที่เกิดขึ้นถือเป็นสิทธิประโยชน์เฉพาะบุคคล ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นหรือรับสิทธิ์จากผู้อื่นได้
   - ของขวัญจะถูกคำนวณจากยอดคะแนนสะสมที่เกิดขึ้นในปี 2566 โดยยึดจากขั้นของของขวัญที่ใช้คะแนนสูงสุดขั้นเดียวเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนของรางวัลเป็นสินค้าอื่นนอกเหนือจากที่บริษัทฯ กำหนดไว้ได้
   - กรุณาเซ็นต์รับของรางวัลทุกครั้ง เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์และผลประโยชน์ของท่าน
   - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า