MAKE A DIFFERENCE

อีกขั้นของการฟื้นบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นยาวนานกว่าที่เคย
ฟื้นฟูให้ผิวสามารถสร้างแหล่งผลิตและกักเก็บความชุ่มชื้น
ด้วยตัวเองและเสริมสร้างปราการป้องกันการสูญเสียความชุ่มชื้น
ด้วยพลังธรรมชาติจากกุหลาบทะเลทราย (Rose of Jericho)
เหมาะสำหรับ
คืนความชุ่มชื่น
เหมาะสำหรับ
ผิวแห้ง, หยาบกร้าน
มัน
ธรรมดา
เหมาะสำหรับ
คืนความชุ่มชื่น
ผิวแห้ง, ผิวธรรมดา
Make A Difference™ Plus+
3,600 บาท
เหมาะสำหรับ
คืนความชุ่มชื่น
ผิวแห้ง, ผิวธรรมดา
Make A Difference™ Plus+
1,450 บาท
BEST SELLER
เหมาะสำหรับ
คืนความชุ่มชื่น
Make A Difference™ Plus+
2,300 บาท
เหมาะสำหรับ
คืนความชุ่มชื่น
ผิวธรรมดา
Make A Difference™ Plus+
2,300 บาท
Make A Difference™
1,150 บาท
เหมาะสำหรับ
คืนความชุ่มชื่น
ผิวแห้ง
Make a Difference™ Night
2,300 บาท
เหมาะสำหรับ
คืนความชุ่มชื่น
ผิวแห้ง, ผิวธรรมดา
Make A Difference™
1,350 บาท