Ingredients

ออริจินส์ทำการศึกษาพืชพรรณธรรมชาติกว่า 400 - 600 ชนิด ที่เราพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงและมอบผลลัพธ์ที่ตรงตามความต้องการของผิวอย่างแท้จริง