แบ่งประเภท
ติดอันดับสูงสุด ราคา (น้อยไปหามาก) ราคา (มากไปหาน้อย)
หยิบใส่ตะกร้า

Youthful Greetings

Plantscription™ Youth-Boosting Essentials

คุณประโยชน์ Lift & Firm, Line & Wrinkle Reduction, Reduce Look Of Pores, Increase Firmness
5,500 บาท 3,300 บาท
หยิบใส่ตะกร้า

Mega Calmers

3,900 บาท
หยิบใส่ตะกร้า

Treats To Your Senses

1,200 บาท
หยิบใส่ตะกร้า

Spread Cheer

Ultimate Hydrating Body Cream Trio

คุณประโยชน์ Hydrate, Soften & Nourish
หยิบใส่ตะกร้า

Be Resilient

Mega-Mushroom to Soothe, Calm & Hyrate

คุณประโยชน์ Visibly Reduce Redness
3,200 บาท 1,600 บาท
หยิบใส่ตะกร้า

GINGER JOY

Bath & Body Must-Haves

2,800 บาท 2,800 บาท
หยิบใส่ตะกร้า

MATTIFYING MARVELS

Original Skin Set

2,200 บาท 1,100 บาท
หยิบใส่ตะกร้า
หยิบใส่ตะกร้า

Discover Joy

Mini GinZing™ Radiance Serum & Oil-Free Moisturiser

คุณประโยชน์ 72-Hour Hydration, Increased Radiance, Smooth Skin, Reduce Look of Pores
1,200 บาท 960 บาท
หยิบใส่ตะกร้า
หยิบใส่ตะกร้า
หยิบใส่ตะกร้า

skinboostingglow

trioset

900 บาท
หยิบใส่ตะกร้า
หยิบใส่ตะกร้า

Ginger Scent-Sations

Ginger Bath and Body Set

คุณประโยชน์ Soften Skin, Invigorate Senses
หยิบใส่ตะกร้า
หยิบใส่ตะกร้า
หยิบใส่ตะกร้า

READY, SET, RELIEF SET

Mega-Mushroom Skin Relief & Resilience Regimen

คุณประโยชน์
2,600 บาท 2,600 บาท
หยิบใส่ตะกร้า

Ginger Goodness

3,200 บาท 3,200 บาท
หยิบใส่ตะกร้า
หยิบใส่ตะกร้า

TINY TREASURES

Mini Cleanser & Treat Trio

700 บาท 560 บาท
หยิบใส่ตะกร้า

RADIANT DELIGHTS

Day and Night Hydration

2,800 บาท 1,820 บาท
หยิบใส่ตะกร้า

MEGA CALMERS SET

Mega-Mushroom To Calm & Soothe

คุณประโยชน์
2,600 บาท 2,600 บาท
หยิบใส่ตะกร้า

MASK & GO

On-the-Go Masking Must-Haves

1,000 บาท 1,000 บาท
หยิบใส่ตะกร้า

Original Skin™ Glow-Boosting Kit

2,000 บาท 2,000 บาท
หยิบใส่ตะกร้า

BE REFRESHED

Multi-Masking Essentials

1,300 บาท 910 บาท
หยิบใส่ตะกร้า

Soothing Greetings

Mega-Mushroom Soothing & Fortifying Routine

คุณประโยชน์ Cleanse, Hydrate, Reduce Visible Redness
4,500 บาท 2,700 บาท
หยิบใส่ตะกร้า

Mask & Go

Mask Trio to Glow, Hydrate & Purify

600 บาท 600 บาท
หยิบใส่ตะกร้า
หยิบใส่ตะกร้า
หยิบใส่ตะกร้า
หยิบใส่ตะกร้า

Plantscription™

Multi-Powered Youth Serum set

4,600 บาท 2,760 บาท
หยิบใส่ตะกร้า
หยิบใส่ตะกร้า
หยิบใส่ตะกร้า
หยิบใส่ตะกร้า

JOYFUL FAVES

Bestsellers Trio Kit

600 บาท 300 บาท
หยิบใส่ตะกร้า

Tiny Treasures

Mini Ginger Bath & Body Trio

คุณประโยชน์ Nourish & Soften Skin, Invigorate Senses
หยิบใส่ตะกร้า
หยิบใส่ตะกร้า

Singles Day Set

2,500 บาท
หยิบใส่ตะกร้า
หยิบใส่ตะกร้า

Gift Set

Clean & Mask Recruitment Set

1,500 บาท 750 บาท
หยิบใส่ตะกร้า

Superstars

2,600 บาท 2,600 บาท
หยิบใส่ตะกร้า

Souffle Sampler Set

1,800 บาท 1,800 บาท
หยิบใส่ตะกร้า

Mega Must-Haves Set

Mega-Mushroom Skin Soothers Set

5,000 บาท 5,000 บาท
หยิบใส่ตะกร้า

Soothing Saviors

3,600 บาท 3,600 บาท
หยิบใส่ตะกร้า