ชุดของขวัญสุดคุ้มจากกลุ่ม Mega-Mushroom

ฟื้นบำรุงผิวแข็งแรงสุขภาพดี

Treatment Lotion Set

ราคาพิเศษ 1,800 บาท
(จากปกติ 2,000 บาท)


ประกอบด้วย
Mega-Mushroom Treatment Lotion 200ml
Checks & Balances Face Wash 30ml
กระเป๋าผ้า Mega-Mushroom by Pomme Chan


วันนี้ – 17 กันยายนนี้
Face Mask Set

ราคาพิเศษ 2,200 บาท
(จากปกติ 3,940 บาท)


ประกอบด้วย
Mega-Mushroom Face Mask 200ml
Checks & Balances Face Wash 30ml
Mega-Mushroom Face Serum 15ml
Mega-Mushroom Face Mask 7ml
กระเป๋าผ้า Mega-Mushroom by Pomme Chan


วันนี้ – 17 กันยายนนี้
Face Serum Set

ราคาพิเศษ 3,900 บาท
(จากปกติ 5,640 บาท)


ประกอบด้วย
Mega-Mushroom Face Serum 50ml
Checks & Balances Face Wash 30ml
Mega-Mushroom Face Serum 15ml
Mega-Mushroom Face Mask 7ml
กระเป๋าผ้า Mega-Mushroom by Pomme Chan


วันนี้ – 17 กันยายนนี้
Face Cream Set

ราคาพิเศษ 3,500 บาท
(จากปกติ 5,240 บาท)


ประกอบด้วย
Mega-Mushroom Face Cream 50ml
Checks & Balances Face Wash 30ml
Mega-Mushroom Face Serum 15ml
Mega-Mushroom Face Mask 7ml
กระเป๋าผ้า Mega-Mushroom by Pomme Chan


วันนี้ – 17 กันยายนนี้
Face Lotion Set

ราคาพิเศษ 3,500 บาท
(จากปกติ 5,240 บาท)


ประกอบด้วย
Mega-Mushroom Face Lotion50ml
Checks & Balances Face Wash 30ml
Mega-Mushroom Face Serum 15ml
Mega-Mushroom Face Mask 7ml
กระเป๋าผ้า Mega-Mushroom by Pomme Chan


วันนี้ – 17 กันยายนนี้