POWERED BY NATURE PROVEN BY SCIENCE

Minimal Packaging

บรรจุภัณฑ์เเละกล่องสกินแคร์ของเราผลิตจากวัตถุดิบรีไซเคิล ที่ได้รับการรับรองจาก FSC

MADE WITH ONLY GOOD STUFF

Good Energy

ใช้พลังงานลม
เเละเเสงอาทิตย์ในขั้นตอนการผลิต

SENSORIAL HOLISTIC

Tree Planting

ออริจินส์ปลูกต้นไม้ทดแทนไปแล้วกว่า 1.3 ล้านต้นทั่วโลก
เพื่อคืนชีวิตให้เเก่ธรรมชาติ