GLOOMAWAY

ปลุกความสดใสคุณให้มีชีวิตชีวาและกระปรี้กระเปร่าด้วยกลิ่นเปรี้ยวหอมสดชื่นจากผลไม้ตระกูลซิตรัสอย่างเกรปฟรุ๊ต (Grapefruit)