แจ้งการจัดส่งล่าช้า

แจ้งการจัดส่งสินค้าในช่วงวันที่ 26 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2561

ทาง ออริจินส์ ออนไลน์ ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่าการจัดส่งสินค้าของท่าน
อาจจะมีความล่าช้า อันเนื่องจากหยุดการจัดส่งสินค้าในช่วงวันต่อเนื่อง


จึงขอแจ้งการจัดส่งล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นได้โดยมีรายละเอียดดังนี้

• การจัดส่งสินค้าในกรุงเทพฯ คำสั่งซื้อที่สมบูรณ์ (ทำการชำระเงินเรียบร้อย ภายใน วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 16:00 น.)
จะได้รับการติดต่อนัดหมายจัดส่งภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

• การจัดส่งสินค้าในต่างจังหวัด คำสั่งซื้อที่สมบูรณ์ (ทำการชำระเงินเรียบร้อย ภายในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 16:00 น.))
จะได้รับการติดต่อนัดหมายจัดส่งภายในวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

หมายเหตุ: หากท่านเลือกวิธีการชำระเงินแบบโอนเงินที่ธนาคาร ยอดเงินจะเข้าในวันทำการถัดไป
ซึ่งท่านจะสามารถตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อของท่านได้ที่หน้าเว็บไซต์ในวันทำการถัดไป
จึงขออภัยในความไม่สะดวกและความล่าช้าที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว


หากท่านประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนลูกค้าสัมพันธ์ได้ที่ CustomerServices@origins.co.th
หรือ 02-624-6000 ในวันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ