COMFORT MOOD

ปรนเปรอผิวและอารมณ์ของคุณให้เต็มอื่มไปด้วยความสดชื่นและความรู้สึกผ่อนคลายไปกับกลิ่นวานิลลาเข้มข้น (Vanilla) ผสานกับมะกรูด (Bergamot) และเลมอน (Lemon)
NEW
Comfort Mood™
1,750 บาท
NEW
Comfort Mood™
900 บาท