ขอขอบคุณในความร่วมมือของคุณ และพันธมิตรของเรา American Forests' Global ReLeaf ซึ่งเราปลูกต้นไม้ทดแทนไปแล้วกกว่า 500,000 ต้นทั่วโลก

ต้นไม้ที่เราปลูกเพิ่มพื้นที่สีเขียว ฟื้นฟูความสมบูรณ์ของป่าไม้ คืนที่พักพิงให้สิ่งมีชีวิต เพิ่มความบริสุทธิ์แก่แหล่งน้ำและอากาศ ปรับระบบนิเวศน์ให้สู่ความสมดุลอีกครั้ง

 

รายละเอียดเพิ่มเติม Americanforests.org/our-programs/global-releaf-projects

ต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอายุมากที่สุดในโลกใบนี้

บนโลกใบนี้มีต้นไม้นานาชนิดร่วม 40,000 ล้านต้น คิดโดยเฉลี่เฉลี่ย 61 ต้นต่อมนุษย์ 1 คน

ป่าไม้เป็นที่อยู่อาศัยให้กว่า 80% ของระบบนิเวศน์บนพื้นดิน

ต้นไม้ทำให้เรามีความสุขยิ่งขึ้น .... จากการศึกษาพบว่าธรรมชาติช่วยให้ความเครียดลดลง

ต้นไม้ช่วยให้เราหายใจได้ดีขึ้น ต้นไม้สองต้นผลิตออกซิเจนให้มนุษย์ 1 คนหายใจได้ตลอดทั้งปี

ต้นไม้ช่วยให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายได้จากการทำให้อุณหภูมิลดลงถึง 20 องศา ซึ่งลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศได้เป็นอย่างมาก

ต้นไม้ช่วยให้ความร่มเย็น ต้นไม้หนึ่งต้นเทียบเท่ากับเครื่องปรับอากาศขนาดเท่ากับ 10 ห้องทำงาน 20 ชั่วโมงต่อวัน

ต้นไม้ช่วยลดมลพิษทางอากาศ และยังช่วยลดผลกระทบที่เกิดจากก๊าซเรือนกระจก อีกทั้งใบไม้ยังช่วยดูดซับมลพิษในอากาศอีกด้วย

2014
2014

Haiti: เราปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มผืนป่าให้กับชาว Chermaitre ซึ่งช่วยให้ชาวบ้านสามารถทำเกษตรกรรมและมีน้ำดื่มที่สะอาดบริโภค     

Philippines: เราปลูกป่าโกงกางซึ่งช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศน์ และช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงช้าลง 

Mexico: เราปลูกต้นไม้กว่า 200 เอเคอร์เพื่อให้ผีเสื้อ Monarch บินอพยพกลับมาในช่วงหน้าหนาว ซึ่งช่วยผสมเกสรดอกไม้ในแถบอเมริกาเหนือ

2013
2013

Florida: เราปลูกสนใบยาวที่ป่า Osceola National Forest ในบริเวณที่ถูกไฟไหม้ป่า เพื่อฟื้นฟูที่อยู่ให้กับเต่า Gopher ที่กำลังจะไร้ที่อยู่อาศัย

2012
2012

Montana + Idaho: เราปลูกสน Ponderosa ที่ป่า Bitterroot National Forest เพื่อฟื้นฟูที่อยู่ให้กับสัตว์ป่า และเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่ถูกทำลายโดยไฟป่า

Oregon: เราปลูก Douglas-firs ทั่วบริเวณป่า Willamette National Forest

2011

Republic of Ghana: เราปลูกต้นไม้ในกาน่า ที่ซึ่งเราค้นพบ Anogeissus แล้วนำมาใช้เป็นส่วนผสมหลักของลิตภัณฑ์กลุ่ม Plantscription™ Anti-aging.

2011
2010
2010

Michigan: เราเพิ่มผืนป่าให้กับ Huron Manistee National Forest และฟื้นฟูแหล่งพักพิงให้กับนกสายพันธุ์ Kirtland’s Warbler ที่กำลังจะสูญพันธุ์

2009
2009

Oregon: โปรเจ็ค Oregon Deschutes River Basin ฟื้นฟูที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตในบริเวณชายฝั่ง เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ปลาและคุณภาพของน้ำ

Minnesota: เราปลูก Red Pine, White Pine และ Jack Pine ที่ Superior National Forest ใน Minnesota ในบริเวณที่ถูกทำลายโดยไฟป่าเพื่อให้สัตว์ป่ามีที่อยู่อาศัย